Thư viện điện tử Trường Đại học Nam Cần Thơ
    Tin tức
    Chùm ảnh lưu dấu Thư viện cũ Trường Đại học Nam Cần Thơ. Từ tháng 10/2013 Thư viện xưa đã tồn tại cho đến Tháng 9/2017 Thư viện mới - Thư viện điện tử được khánh thành và đưa vào hoạt…
    Bộ sưu tập ảnh