THƯ VIỆN MỞ CỬA: Thứ Hai đến Thứ Bảy, Từ 7h00 đến 17h00 (Chủ Nhật & Lễ: Không phục vụ)

Cơ Sở Dữ Liệu Đã Được Mua Quyền Sử Dụng

Chuyên mục: THƯ VIỆN DNC - 30/07/2020

CƠ SỞ DỮ LIỆU ĐÃ ĐƯỢC MUA QUYỀN SỬ DỤNG

 

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

 Hướng dẫn

Thư viện pháp luật thành lập năm 2003, sử dụng môi trường internet để giúp công chúng loại rủi ro pháp lý, nắm cơ hội làm giàu. Website thư viện pháp luật hoạt động từ tháng 1/2018, hiện có hơn 2.000.000 thành viên đăng ký sử dụng thường xuyên.


CƠ SỞ DỮ LIỆU NƯỚC NGOÀI

 Hướng dẫn

ProQuest Central tập hợp nhiều cơ sở dữ liệu được sử dụng nhiều nhất hiện nay để tạo ra cơ sở dữ liệu nghiên cứu đa ngành toàn diện, đa dạng. Proquest cho phép truy cập tới hơn 10.000.000 tạp chí (hơn 6.000.000 tạp chí toàn văn) về các ngành kinh tế, y học, khoa học xã hội. Ngoài ra còn cung cấp hơn 260.000 luận văn - luận án, hơn 1.000.000 tài liệu hội nghị, kỷ yếu...

 Hướng dẫn

Springer Link là CSDL khoa học đa ngành, có thế mạnh các lĩnh vực Y học và sức khỏe cộng đồng với hơn 2.400.000 tài liệu, lĩnh vực Khoa học đời sống với hơn 1.000.000 tài liệu. Bạn đọc còn có thể xem tài liệu thuộc tất cả các chủ đề: Vật lý, Y sinh, Kinh doanh và quản lý, Khoa học máy tính, Khoa học trái đất, Hóa học, Kinh tế, Giáo dục, Kỹ thuật, Môi trường, Địa lý, Lịch sử, Pháp luật, Khoa học vật liệu...

 Hướng dẫn

IEEE Xplore Digital Library là một cơ sở dữ liệu nghiên cứu học thuật, gồm các tài liệu từ Viện Kỹ sư Điện và Điện tử (IEEE) và Cơ quan Kỹ thuật và Công nghệ, cung cấp truy cập Web tới hơn 3.4 triệu tài liệu toàn văn (bao gồm hơn 180 tạp chí, hơn 1.400 tham luận hội nghị, hơn 3.800 tiêu chuẩn kỹ thuật, hơn 1.800 sách điện tử và hơn 400 khóa học) từ một số ấn phẩm được đánh giá cao nhất trên thế giới về khoa học máy tính, kỹ thuật điện và điện tử. Mỗi tháng, IEEE Xplore Digital Library được bổ sung khoảng 20.000 tài liệu mới.

COPYRIGHT © 2017 THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ ĐẠI HỌC NAM CẦN THƠ. ALL RIGHTS RESERVED.