File tài liệu khoa Dược

Chuyên mục: THƯ VIỆN DNC - 30/05/2023

FILE TÀI LIỆU DƯỢC (31)

1 - Kỹ thuật bào chế và sinh dược học các dạng thuốc Tập 1

2 - Kỹ thuật bào chế và sinh dược học các dạng thuốc Tập 2

3 - Công nghệ bào chế dược phẩm - Hoàng Minh Châu

4 - Dược lâm sàng

5 - Hóa dược Tập 1

6 - Hóa dược Tập 2

7 - Hóa dược và Kỹ thuật tổng hợp Tập 1

8 - Hóa dược và Kỹ thuật tổng hợp Tập 2

9 - Hướng dẫn thực hành tốt sản xuất thuốc

10 - Kỹ thuật sản xuất dược phẩm Tập 1

11 - Kỹ thuật sản xuất dược phẩm Tập 3

12 - Kỹ thuật Hóa dược Tập 1

13 - Kỹ thuật Hóa dược Tập 2

14 - Một số chuyên đề về bào chế hiện đại

15 - Sinh lý bệnh - Miễn dịch

16 - Pilot Plant Design for Tablets

17 - Bao bì dược phẩm - Đặng Văn Giáp

18 - Giáo trình Vaccine và Sinh phẩm

19 - Dược lý học Tập 1

20 - Dược lý học Tập 1 - Đào Văn Phan

21 - Sổ tay lâm sàng Chẩn đoán và Điều trị Tập 1

22 - Hóa dược - Dược lý Phần 2 - Nguyễn Thúy Dần

23 - Giáo trình Thống kê Y học

24 - Giáo trình một số xét nghiệm sinh hóa trong lâm sàng

25 - Dược lý 2 - ĐH Y Hà Nội

26 - Dược lý 2 - Lê Thị Đan Quế, Nguyễn Văn Thịnh

27 - Vi Sinh Vật Y Học

28 - Phương Pháp Nghiên Cứu Tác Dụng Dược Lý Của Thuốc Từ Dược Thảo (NXB Khoa Học Kỹ Thuật 2006) TS. Đỗ Văn Mãi - Phó khoa Dược DNC

29 - Nghiên Cứu Thuốc Từ Thảo Dược (NXB Khoa Học Kỹ Thuật 2006) TS. Đỗ Văn Mãi - Phó khoa Dược DNC

30 - VIETNAMESE PHARMACOPOEIA V - PART 1 TS. Đỗ Văn Mãi - Phó khoa Dược DNC

31 - VIETNAMESE PHARMACOPOEIA V - PART 2 TS. Đỗ Văn Mãi - Phó khoa Dược DNC