Marketing Plan - Bản Phác Thảo Kế Hoạch Marketing
GIỚI THIỆU SÁCH - 09/07/2021
Trình bày những kiến thức cơ bản về kế hoạch marketing, phác hoạ chung về bản kế hoạch marketing; các đích đến, mục tiêu và tiêu chí cần đạt; lựa chọn…
Làm Việc Nhóm - Từ A Đến Z
GIỚI THIỆU SÁCH - 08/07/2021
Sách trình bày tổng quát về các loại hình, nguyên tắc, bước phát triển trong làm việc nhóm cùng với những phương thức rèn luyện và tình huống cụ thể để…
Triển Vọng Về Chuyển Đổi Kinh Tế, Sinh Thái Và Xã Hội Từ Thực Tiễn Đến Chính Sách
GIỚI THIỆU SÁCH - 07/07/2021
Sách bao gồm các bài viết nghiên cứu các khía cạnh chuyển đổi kinh tế, sinh thái và xã hội ở Việt Nam và khu vực, mô hình chuyển đổi kinh tế, sinh thái,…
Win Win - Đàm Phán Ứng Dụng - Công Cụ Chiến Thuật Và Kỹ Thuật
GIỚI THIỆU SÁCH - 05/07/2021
Trình bày tổng quan về đàm phán, sự cần thiết của đàm phán; các bước lập kế hoạch và thực hiện cuộc đàm phán trong kinh doanh gồm xác định mong muốn và…
Giáo Trình Kinh Doanh Xuất Nhập Khẩu
GIỚI THIỆU SÁCH - 01/07/2021
Giới thiệu tổng quan những kiến thức cơ bản trước khi thực hiện kinh doanh xuất nhập khẩu, các hình thức giao dịch quốc tế và thực hiện hợp đồng xuất…
Hướng Dẫn Dạy Và Học Trong Đào Tạo Khối Ngành Sức Khoẻ
GIỚI THIỆU SÁCH - 30/06/2021
Nội dung sách khái quát về dạy và học trong khối ngành sức khỏe; mục tiêu học tập - dạy học dựa trên mục tiêu và dựa trên năng lực: dạy và học kiến thức/lý…
Lịch Sử Phát Triển Nhân Loại
GIỚI THIỆU SÁCH - 28/06/2021
Sách trình bày những nét cơ bản về xã hội loài người qua 4 thời kỳ cổ đại, trung đại, cận đại, hiện đại nhằm dựng lên những nét đại cương về sự hình thành…
Phác Đồ Điều Trị Bệnh Ngoại Trú
GIỚI THIỆU SÁCH - 28/06/2021
Đây là tài liệu hướng dẫn thực hành lâm sàng nên cấu trúc bài viết chủ yếu tập trung vào chuẩn đoán bệnh và điều trị.
Văn Hoá Du Lịch
GIỚI THIỆU SÁCH - 24/06/2021
Nội dung sách trình bày những vấn đề chung về văn hóa du lịch; văn hóa vật thể trong phát triển du lịch; văn hóa phi vật thể trong phát triển du lịch;…
Thị Trường Du Lịch
GIỚI THIỆU SÁCH - 24/06/2021
Sách cung cấp những kiến thức cơ bản, cốt lõi về bản chất, đặc điểm, chức năng và các loại thị trường du lịch. Đặc biệt là mối quan hệ cung - cầu và các…
COPYRIGHT © 2017 THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ ĐẠI HỌC NAM CẦN THƠ. ALL RIGHTS RESERVED.