Differentiate or die - Khác biệt hay là chết
GIỚI THIỆU SÁCH - 06/12/2023
Trong cuốn “Định vị thương hiệu”, khác biệt có nghĩa là tự khác hóa dịch vụ, sản phẩm của bạn trong tâm trí của khách hàng.
Đời sống bí ẩn của cây = The hidden life of trees
GIỚI THIỆU SÁCH - 01/12/2023
Về tác giả Peter Wohlleben: Ông sinh năm 1964 tại Bonn, nước Đức. Ông là người quản lý rừng và là tác giả viết về các chủ để sinh thái bằng một ngôn ngữ…
Experience: Xây dựng trải nghiệm trong thời đại khách hàng khó tính
GIỚI THIỆU SÁCH - 01/12/2023
Được bắt đầu bởi tinh thần dám nghĩ, dám làm và sức sáng tạo của tuổi trể, RIO Book là đơn vị xuất bản tiên phong ứng dụng thiết kế trong trải nghiệm…
Phương pháp nghiên cứu khoa học cơ bản: dành cho bác sĩ lâm sàng
GIỚI THIỆU SÁCH - 23/11/2023
Cuốn sách này được biên soạn dựa trên kinh nghiệm giảng dạy trong các khóa tập huấn về phương pháp nghiên cứu khoa học trong hơn 10 năm qua tại trường…
Nghiên cứu khoa học y học Tập 2 Phân tích và trình bày kết quả nghiên cứu
GIỚI THIỆU SÁCH - 18/11/2023
iếp nối “Tập 1 – Phương pháp viết đề cương nghiên cứu” Tập 2 - Phân tích và trình bày kết quả nghiên cứu
Nghiên cứu khoa học y học Tập 1 Phương pháp viết đề cương nghiên cứu
GIỚI THIỆU SÁCH - 18/11/2023
Giáo sư Lưu Ngọc Hoạt đã có hơn 30 năm kinh nghiệm giảng dạy về thống kê, tin học y học và nghiên cứu khoa học y học; Đã có hơn 20 năm kinh nghiệm giảng…
Nghiên cứu khoa học y học: Viết và xuất bản bài báo khoa học quốc tế
GIỚI THIỆU SÁCH - 18/11/2023
Tác giả: Peter Mason, Pamela Wright, Lưu Ngọc Hoạt Bạn có quan tâm đến nghiên cứu khoa học y học, Bạn chưa biết vì sao cần xuất bản bài báo khoa học,…
Tản mạn kiến trúc Nam Bộ (từ cuối thế kỷ 19 đến cuối thế kỷ 20)
GIỚI THIỆU SÁCH - 14/08/2023
“Tản Mạn Kiến Trúc gồm những người trẻ thuộc thế hệ thị dân mới, thế hệ sinh ra và lớn lên trong môi trường vật chất và tinh thần của đô thị thế kỷ 21…
Hầu đồng Việt Nam= VietNamse hau dong ritual
GIỚI THIỆU SÁCH - 08/08/2023
Tác phẩm Hầu đồng Việt Nam là quyển sách năm trong 5 quyển được Nguyễn Á tặng cho GS Võ Tòng Xuân năm 2022. Sách được ra mắt năm 2018 bởi nhà xuất bản…
Các quy định phát triển hệ thống (Các quy luật sáng tạo và đổi mới)
GIỚI THIỆU SÁCH - 03/08/2023
"Các quy luật phát triển hệ thống – Các quy luật sáng tạo và đổi mới" được viết bởi Phan Dũng trong bộ sách “Sáng tạo và đổi mới” và có tựa đề tiếng anh…