Giáo Trình Bảo Mật Hệ Thống Và An Ninh Mạng
GIỚI THIỆU SÁCH - 18/05/2021
Giới thiệu tổng quan hệ thống bảo mật, an toàn thông tin và an ninh mạng, các kỹ thuật mã hoá, giao thức bảo mật kèm theo bài tập cuối mỗi chương.
Giáo Trình Thiết Kế Web
GIỚI THIỆU SÁCH - 17/05/2021
Giáo trình thiết kế web với HTML, CSS và Javascript là bộ 3 ngôn ngữ cần thiết cho người phát triển web, cung cấp những kiến thức cơ bản, cần thiết nhất…
Giáo Trình Quản Lý Dự Án Phần Mềm
GIỚI THIỆU SÁCH - 14/05/2021
Nội dung giáo trình gồm: tổng quan về quản lý dự án phần mềm; ảnh hưởng của tổ chức lên vòng đời dự án; tiến trình quản lý dự án; quản lý tích hợp dự…
Đàm Phán Bậc Thầy Cả Hai Cùng Thắng
GIỚI THIỆU SÁCH - 12/05/2021
Đàm phán bậc thầy - Cả hai cùng thắng là một trong những quyển đầu tiên của bộ sách "Kỹ năng thành công" do ST Training Solutions thực hiện. Bộ sách gồm…
Kỹ Năng Nghề Phiên Dịch
GIỚI THIỆU SÁCH - 06/05/2021
Cuốn sách gồm sáu phần, phần đầu tìm hiểu khái quát về nghề phiên dịch; những phần sau là hướng dẫn về phương pháp luyện dịch, về hành trang chuẩn bị…
Hướng Dẫn Sử Dụng Thuốc Kháng Sinh Antibiotic Usage Guidelines
GIỚI THIỆU SÁCH - 03/05/2021
Nội dung sách trình bày: phân loại tác nhân gây bệnh và thuốc điều trị; những điều cần biết khi sử dụng kháng sinh; khái niệm và ứng dụng PK/OD trong…
Đừng Khởi Sự Khi Còn Do Dự
GIỚI THIỆU SÁCH - 29/04/2021
Cuốn sách bao gồm các hướng dẫn chi tiết và cụ thể cho quá trình triển khai ý tưởng khởi nghiệp kinh doanh của tác giả Pat Flynn, giúp người đọc đánh…
Bank 4.0 Ngân Hàng Số Giao Dịch Mọi Nơi Không Chỉ Ở Ngân Hàng
GIỚI THIỆU SÁCH - 27/04/2021
Nội dung cuốn sách gồm 4 phần: Ngân hàng 2050; Hình dung lại về hoạt động ngân hàng cho một thế giới vận hành theo thời gian thực; Tại sao các công ty…
Đồ Hoạ Kỹ Thuật - Tập 1 Hình Học Hoạ Hình Và Vẽ Kỹ Thuật Cơ Bản
GIỚI THIỆU SÁCH - 23/04/2021
Giới thiệu về cơ sở của biểu diễn, biểu diễn, liên thuộc, biến đổi hình chiếu và các bài toán về lượng, giao của các đối tượng, các tiêu chuẩn về vẽ kỹ…
Quản Trị Sự Thay Đổi Trong Các Tổ Chức
GIỚI THIỆU SÁCH - 23/04/2021
Trình bày tổng quan về thay đổi và quản trị sự thay đổi tổ chức; những rào cản đối với thay đổi tổ chức; văn hóa thay đổi của tổ chức; mô hình tiêu biểu…
COPYRIGHT © 2017 THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ ĐẠI HỌC NAM CẦN THƠ. ALL RIGHTS RESERVED.