Thư viện số

Thư viện số đươc xây dựng dựa trên nguồn tài liệu nội sinh của trường Đại học Nam Cần Thơ. Các nguồn bài giảng giáo trình do thầy cô là giảng viên của trường biên soạn. Ngoài ra còn có bộ sưu tập luận văn của sinh viên trường đóng góp. Để sử dụng nguồn tài liệu nội sinh - Độc giả cần có tài khoản sử dụng Thư viện số được cung cấp bởi thư viện.

Mọi vấn đề thắc mắc xin vui lòng liên hệ thư viện theo email: thuviendnc@nctu.edu.vn để được hướng dẫn chi tiết