Thư Viện DNC Đón Sinh Viên Tại Ngày Hội Tư Vấn Hướng Nghiệp 2023
VIDEO THƯ VIỆN - 15/03/2023
Thư Viện DNC Đón Sinh Viên Tại Ngày Hội Tư Vấn Hướng Nghiệp 2023
SINH VIÊN TRỞ LẠI TRƯỜNG SAU THỜI GIAN NGHĨ DỊCH COVID-19
VIDEO THƯ VIỆN - 05/07/2022
THƯ VIỆN DNC ĐÓN SINH VIÊN NGÀY ĐẦU TRỞ LẠI TRƯỜNG SAU THỜI GIAN NGHĨ DỊCH COVID-19
Triển Lãm Sách Chào mừng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam 21-4
VIDEO THƯ VIỆN - 05/05/2022
Triển lãm sách chào mừng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam 21-4
GIỚI THIỆU VỀ THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ ĐẠI HỌC NAM CẦN THƠ
VIDEO THƯ VIỆN - 14/03/2022
GIỚI THIỆU VỀ THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ ĐẠI HỌC NAM CẦN THƠ
HƯỚNG DẪN SINH VIÊN SỬ DỤNG TÀI LIỆU TẠI THƯ VIỆN DNC
VIDEO THƯ VIỆN - 14/03/2021
HƯỚNG DẪN SINH VIÊN SỬ DỤNG TÀI LIỆU TẠI THƯ VIỆN DNC
TRIỂN LÃM SÁCH MỪNG NGÀY SÁCH VIỆT NAM 21/04/2021
VIDEO THƯ VIỆN - 14/03/2020
TRIỂN LÃM SÁCH MỪNG NGÀY SÁCH VIỆT NAM 21/04/2021
ĐÀI TRUYỀN HÌNH HẬU GIANG ĐƯA TIN VỀ THƯ VIỆN DNC
VIDEO THƯ VIỆN - 07/01/2020
Đài truyền hình Hậu Giang đưa tin về Thư viện Đại học Nam Cần Thơ