Văn Hoá Làng Ở Việt Nam

Chuyên mục: GIỚI THIỆU SÁCH - 27/10/2020

VĂN HOÁ LÀNG Ở VIỆT NAM

Từ xa xưa, Việt Nam đã hình thành một văn hóa làng, tồn tại qua nhiều thế kỷ. Sở dĩ có văn hóa làng vì chúng ta đã có những làng văn hóa truyền thống. Văn hóa làng đã hình thành và phát huy tác dụng như một thực thể trong lịch sử văn hóa Việt Nam. Hãy cùng tìm hiểu sự hình thành, tổ chức hành chính, kinh tế và phát triển làng cũng như đi sâu về tín ngưỡng dân gian, văn hóa dân gian dòng họ hương ước ở làng thông qua cuốn sách Văn hóa làng ở Việt Nam.

COPYRIGHT © 2017 THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ ĐẠI HỌC NAM CẦN THƠ. ALL RIGHTS RESERVED.