Thêm Những Hiểu Biết Về Hồ Chí Minh

Chuyên mục: GIỚI THIỆU SÁCH - 02/11/2020

THÊM NHỮNG HIỂU BIẾT VỀ HỒ CHÍ MINH

Đúng như tên gọi của cuốn sách, tác giả mong muốn gợi mở thêm cho người đọc những hiểu biết mới về Hồ Chí Minh. Theo phương châm đó, những bài viết trong tập sách này cung cấp "thêm những hiểu biết" về một vài sự kiện đặc biệt, có hàm lượng tri thức và thông tin nhất định. Đó có thể là những sự kiện như: Nguyễn Ai Quốc, Hồ Chí Minh là tác giả của một bài báo, một cuốn sách, một nghiên cứu thuộc phạm trù chính trị học hay một sự kiện quan trọng của một nhà hoạt động chính trị chuyên nghiệp, một lãnh tụ của phong trào cách mạng Việt Nam, một chiến sĩ của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế. Đôi khi sự kiện đó lại gói gọn trong một sự kiện như Nguyễn Ai Quốc và những người Tin lành Pháp năm 1921...

COPYRIGHT © 2017 THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ ĐẠI HỌC NAM CẦN THƠ. ALL RIGHTS RESERVED.