TẬP ĐOÀN TRUNG NGUYÊN TẶNG 4000 QUYỂN SÁCH CHO THƯ VIỆN DNC

Chuyên mục: SÁCH TẶNG - 27/10/2018

Đây là những cuốn sách đổi đồi do CHỦ TỊCH ĐẶNG LÊ NGUYÊN VŨ chọn cho thanh niên Việt. Tựa thứ 1: KHÔNG BAO GIỜ LÀ THẤT BÀI, là tự truyện của nhà sáng lập Tập đoàn HUYNDAI Chung Ju Yung; Tựa thứ 2: NGHĨ GIÀU LÀM GIÀU (Tác giả: Napoleon Hill); Tựa thứ 3:QUỐC GIA KHỞI NGHIỆP (Tác giả: Dan Senor & Saul Singer); Tựa thứ 4: ĐẮC NHÂN TÂM (Dan Carnegie).

COPYRIGHT © 2017 THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ ĐẠI HỌC NAM CẦN THƠ. ALL RIGHTS RESERVED.