Sinh viên Đại học Cần Thơ thực tập tại Thư viện Điện tử Trường Đại học Nam Cần Thơ

Chuyên mục: Tin tức & Sự kiện - 20/02/2021

SINH VIÊN ĐẠI HỌC CẦN THƠ THỰC TẬP TẠI THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRƯỜNG ĐẠI HỌC NAM CẦN THƠ

 

Thư viện Đại học Nam Cần Thơ (DNC) tiếp nhận  hai nhóm sinh viên trường đại học Cần thơ đến thực tập thuộc hai chuyên ngành Công nghệ thông tin thuộc khoa CNTT&TT và chuyên ngành Thông tin học thuộc Khoa Khoa học XH & NV.

                

Do thuộc hai chuyên ngành khác nhau nên thời gian thực tập của hai nhóm khác nhau. Với nhóm sinh viên thuộc chuyên ngành Thông tin học thời gian thực tập là 4 tuần. Riêng nhóm còn lại thời gian thực tập là 8 tuần.

Nhóm 1: chuyên ngành Thông tin học gồm 4 sinh viên.Thời gian thực tập trong 4 tuần vào đầu tháng 8  năm 2020. Nội dung dựa vào đề cương thực tập chuyên môn của bộ môn Quản trị Thông tin – Thư viện đưa ra, Trưởng thư viện DNC – người hướng dẫn chung sẽ phối hợp với công việc thực tế tại thư viện DNC để giao việc cho sinh viên thực tập theo từng tuần, từng tổ phụ trách hướng dẫn bao gồm: quy trình hoạt động của thư viện Nam Cần Thơ, các công tác nghiệp vụ trong thư viện lý thuyết và thực hành như mượn-trả, biên mục sách, đóng dấu, dán nhãn, bổ sung, phân loại…. Thực hành trên máy về ứng dụng CNTT vào công tác quản lý bạn đọc, tìm (tra cứu) tài liệu trên OPAC…v...v.

Nhóm 2: chuyên ngành Công nghệ thông tin gồm 6 sinh viên. Thời gian thực tập 8 tuần trong tháng 7 và 8 năm 2020. Nội dung cũng dựa vào đề cương thực tập của bộ môn, người hướng dẫn sẽ giao công việc thực tập gồm tìm hiểu và Xây dựng website thư viện Nam Cần Thơ

Quản lý nhóm cô Võ Thị Hồng Mai. Hướng dẫn chính: anh Mai Viết Quang.

Hiện tại cả 2 nhóm sinh viên vẫn đang trong quá trình thực tập. Sau khi chấm dứt thời gian thực tập, sinh viên sẽ viết báo cáo thực tập nộp lên bộ môn.

 

Trưởng BP Thư viện                    

COPYRIGHT © 2017 THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ ĐẠI HỌC NAM CẦN THƠ. ALL RIGHTS RESERVED.