Quản Trị Sự Thay Đổi Trong Các Tổ Chức

Chuyên mục: GIỚI THIỆU SÁCH - 23/04/2021

QUẢN TRỊ SỰ THAY ĐỔI TRONG CÁC TỔ CHỨC

 

Quản trị sự thay đổi trong các tổ chức là chủ đề nghiên cứu sự thay đổi của một tổ chức nhằm đạt được hiệu quả hoạt động cao nhất. Đây là một trong các nội dung quản trị quan trọng hiện nay khi mà môi trường bên trong và bên ngoài luôn có sự biến động và thay đổi.

Cuốn sách này được xuất bản nhằm đáp ứng nhu cầu thực tiễn của các doanh nghiệp và cũng là nguồn tài liệu tham khảo hữu ích đối với bạn đọc có nhu cầu tìm hiểu và làm chủ những thay đổi trong tổ chức. Trên cơ sở đó, các nhà quản trị hay các thành viên trong tổ chức, doanh nghiệp thấu hiểu những đòi hỏi trong sự đổi mới và thường xuyên, liên tục đưa ra đưa ra những chiến lược, kỹ thuật thực hiện việc thay đổi và phát triển trong môi trường cạnh tranh toàn cầu ngày càng gay gắt.

Nam Can Tho university catalog › Chi tiết tài liệu: Quản trị sự thay đổi trong các tổ chức = (nctu.edu.vn)

COPYRIGHT © 2017 THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ ĐẠI HỌC NAM CẦN THƠ. ALL RIGHTS RESERVED.