Phát Triển Du Lịch Cộng Đồng Ở Việt Nam

Chuyên mục: GIỚI THIỆU SÁCH - 09/04/2021

PHÁT TRIỂN DU LỊCH CỘNG ĐỒNG Ở VIỆT NAM

 

Du lịch cộng đồng đang được coi là loại hình du lịch mạng lại nhiều lợi ích phát triển kinh tế bền vững nhất cho bản địa. Du lịch cộng đồng không chỉ giúp người dân bảo vệ tài nguyên môi trường sinh thái, mà còn là dịp để bảo tồn và phát huy những nét văn hoá độc đáo của địa phương.

Phát triển du lịch phải có trách nhiệm với xã hội. Để phát triển kinh tế địa phương, tôn trọng những giá trị bản địa, giá trị cộng đồng thì loại hình du lịch có trách nhiệm sẽ là giải pháp để phát triển du lịch cộng đồng đúng hướng và bền vững.

Nam Can Tho university catalog › Chi tiết tài liệu: Phát triển du lịch cộng đồng ở Việt Nam (nctu.edu.vn)

COPYRIGHT © 2017 THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ ĐẠI HỌC NAM CẦN THƠ. ALL RIGHTS RESERVED.