Pháp Luật Về Tố Cáo - Thẩm Quyền, Trình Tự Giải Quyết

Chuyên mục: GIỚI THIỆU SÁCH - 04/11/2020

PHÁP LUẬT VỀ TỐ CÁO - THẨM QUYỀN, TRÌNH TỰ GIẢI QUYẾT

Tác giả của cuốn sách là TS. Đinh Văn Minh, Viện trưởng Viện chiến lược và Khoa học thanh tra, Thanh tra Chính phủ. Tác giả là người có nhiều năm nghiên cứu và hoạt động thực tiễn trong ngành thanh tra và cũng là người tham gia trực tiếp soạn thảo hầu hết các văn bản pháp luật liên quan đến lĩnh vực khiếu nại, tố cáo.

Cuốn sách giúp bạn đọc hiểu về những quan niệm cơ bản về tố cáo, những nét khái quát , lịch sử phát triển pháp luật về tố cáo và tập trung giới thiệu, phân tích các chế định của Luật Tố cáo mới được ban hành.

COPYRIGHT © 2017 THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ ĐẠI HỌC NAM CẦN THƠ. ALL RIGHTS RESERVED.