Ổn Định Của Hệ Động Lực Và Các Áp Dụng Kỹ Thuật

Chuyên mục: GIỚI THIỆU SÁCH - 16/04/2021

ỔN ĐỊNH CỦA HỆ ĐỘNG LỰC VÀ CÁC ÁP DỤNG KỸ THUẬT

 

Chất lượng của các quá trình công nghệ liên quan chặt chẽ đến tính ổn định của chúng. Điều này gặp trong các quá trình động lực khi vận hành các máy móc, thiết bị, các hệ thống điều khiển tự động.

Cuốn sách này đề cập đến bài toán ổn định của một quá trình động lực xuất hiện trong hoạt động của các hệ thống cơ khí, các phương tiện giao thông vận tải, trong hệ thống điều khiển tự động… được mô tả bởi một hệ phương trình vi phân thường. Hệ này được gọi là hệ động lực (các hệ cơ khí, hệ điều khiển tự động…). Nội dung cuốn sách là khảo sát ổn định của quá trình động lực: đưa ra các định nghĩa về ổn định, các tiêu chuẩn về ổn định và không ổn định, các phương pháp nghiên cứu ổn định và khảo sát các bài toán mang tính minh họa và định hướng áp dụng.

Nam Can Tho university catalog › Chi tiết tài liệu: Ổn định của hệ động lực và các áp dụng kỹ thuật (nctu.edu.vn)

COPYRIGHT © 2017 THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ ĐẠI HỌC NAM CẦN THƠ. ALL RIGHTS RESERVED.