Nghiên Cứu Phát Triển Sản Phẩm Ôtô Và Cơ Khí

Chuyên mục: GIỚI THIỆU SÁCH - 09/04/2021

NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM Ô TÔ VÀ CƠ KHÍ

 

Để trở thành một nước công nghiệp thì chúng ta phải có sản phẩm công nghiệp, trong đó hai ngành công nghiệp cơ khí và ô tô đã được Nhà nước chọn là những ngành công nghiệp mũi nhọn. Và muốn có sản phẩm công nghiệp thì chúng ta phải biết nghiên cứu và phát triển sản phẩm.

Cuốn sách "Nghiên cứu phát triển sản phẩm ô tô và cơ khí" gồm 14 chương:

Chương 1: Tổng quan về nghiên cứu phát triển sản phẩm.

Chương 2: Quy trình phát triển sản phẩm.

Chương 3: Thị trường và ý tưởng sản phẩm.

Chương 4: Chiến lược phát triển sản phẩm.

Chương 5: Tổ chức và quản lý dự án R4D.

Chương 6: Nghiên cứu nhu cầu khách hàng và nhiệm vụ thiết kế sản phẩm.

Chương 7: Thiết kế mẫu concept sản phẩm.

Chương 8: Cấu trúc sản phẩm.

Chương 9: Thiết kế công nghiệp.

Chương 10: Thiết kế kỹ thuật.

Chương 11: Tạo mẫu sản phẩm.

Chương 12: Thử nghiệm sản phẩm.

Chương 13: Một số kỹ năng cần thiết cho R4D.

Chương 14: Xu hướng phát triển sản phẩm.

Nam Can Tho university catalog › Chi tiết tài liệu: Nghiên cứu phát triển sản phẩm ô tô và cơ khí (nctu.edu.vn)

COPYRIGHT © 2017 THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ ĐẠI HỌC NAM CẦN THƠ. ALL RIGHTS RESERVED.