THƯ VIỆN MỞ CỬA: Thứ Hai đến Thứ Bảy, Từ 7h00 đến 17h00 (Chủ Nhật & Lễ: Không phục vụ)

Luật Kinh Doanh Bảo Hiểm (Được Sửa Đổi, Bổ Sung Năm 2010, 2019)

Chuyên mục: GIỚI THIỆU SÁCH - 25/05/2020

LUẬT KINH DOANH BẢO HIỂM

Nhằm giúp bạn đọc tra cứu văn bản Luật Kinh doanh bảo hiểm được tiện lợi nhất, Thư viện xin giới thiệu quyển "Luật kinh doanh bảo hiểm (được sửa đổi, bổ sung năm 2010, 2019)" đã được hợp nhất từ Luật kinh doanh bảo hiểm năm 2000; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật kinh doanh bảo hiểm năm 2010; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm, Luật Sở hữu trí tuệ 2019;

Mời bạn đọc tham khảo.

COPYRIGHT © 2017 THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ ĐẠI HỌC NAM CẦN THƠ. ALL RIGHTS RESERVED.