THƯ VIỆN MỞ CỬA: Thứ Hai đến Thứ Bảy, Từ 7h00 đến 17h00 (Chủ Nhật & Lễ: Không phục vụ)

Luật Đầu Tư Công

Chuyên mục: GIỚI THIỆU SÁCH - 22/05/2020

LUẬT ĐẦU TƯ CÔNG

Luật này quy định việc quản lý nhà nước về đầu tư công; quản lý và sử dụng vốn đầu tư công; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động đầu tư công.

COPYRIGHT © 2017 THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ ĐẠI HỌC NAM CẦN THƠ. ALL RIGHTS RESERVED.