Hệ Cơ Sở Dữ Liệu Đa Phương Tiện

Chuyên mục: GIỚI THIỆU SÁCH - 03/06/2021

GIÁO TRÌNH HỆ CƠ SỞ DỮ LIỆU ĐA PHƯƠNG TIỆN

 

Ai cũng biết internet đã và đang phát triển ngày càng mạnh mẽ mà nói rộng hơn là công nghệ truyền thông với những ứng dụng phong phú. Song song đó việc quản lý dữ liệu cũng vô cùng quan trọng. Vấn đề trên sẽ được giải quyết ổn thoả trong quyển sách này.

Giáo trình này gồm các nội dung chính như sau: giới thiệu khái quát về đa phương tiện; các cấu trúc dữ liệu đa chiều; các cơ sở dữ liệu ảnh, âm thanh và video, dữ liệu văn bản...Thêm vào đó, cuối mỗi chương còn có nhiều ví dụ tham khảo hữu ích cho bạn đọc. Giáo trình là tài liệu học tập có giá trị cho sinh viên các ngành có liên quan đến cơ sỡ dữ liệu đa phương tiện.

Nam Can Tho university catalog › Chi tiết tài liệu: Giáo trình hệ cơ sở dữ liệu đa phương tiện (nctu.edu.vn)

COPYRIGHT © 2017 THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ ĐẠI HỌC NAM CẦN THƠ. ALL RIGHTS RESERVED.