Giáo Trình Quản Trị Hệ Thống Mạng

Chuyên mục: GIỚI THIỆU SÁCH - 21/05/2021

GIÁO TRÌNH QUẢN TRỊ HỆ THỐNG MẠNG 

 

Quản trị hệ thống mạng là một nhánh công nghệ liên quan đến việc quản lý vận hành của hệ thống “người-máy”, bao gồm cung cấp các dịch vụ hỗ trợ và bảo đảm hệ thống mạng hoạt động hiệu quả theo đúng các chính sách định ra. Việc bảo trì và triển khai hệ thống máy tính một cách hiệu quả trong môi trường mạng ngày nay đòi hỏi nhiều nỗ lực lớn. Nhằm góp phần làm phong phú nguồn tư liệu phục vụ nghiên cứu, học tập cho sinh viên ngành Công nghệ thông tin và truyền thông, nhà xuất bản Đại học Cần Thơ ấn hành và giới thiệu tới bạn đọc giáo trình Quản trị hệ thống mạng. 

Nam Can Tho university catalog › Chi tiết tài liệu: Giáo trình quản trị hệ thống mạng (nctu.edu.vn)

COPYRIGHT © 2017 THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ ĐẠI HỌC NAM CẦN THƠ. ALL RIGHTS RESERVED.