Giải Phẫu Hệ Thống - Dùng Cho Sinh Viên Cử Nhân Y Học

Chuyên mục: GIỚI THIỆU SÁCH - 25/11/2020

GIẢI PHẪU HỆ THỐNG - DÙNG CHO SINH VIÊN CỬ NHÂN Y HỌC

Quyển sách mô tả ngắn gọn và loại bỏ những chi tiết ít quan trọng, sắp xếp các nội dung mô tả theo kiểu giải phẫu hệ thống, thống nhất về danh pháp giải phẫu dịch từ nguyên nghĩa Latin và cập nhật những từ mà Hội đồng Danh pháp Giải phẫu Quốc tế mới thay thế, và cải tiến hệ thống các hình minh hoạ.

COPYRIGHT © 2017 THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ ĐẠI HỌC NAM CẦN THƠ. ALL RIGHTS RESERVED.