Chùm ảnh Thư viện DNC dự lớp Tập huấn "Kỹ năng giao tiếp trong thư viện"

Chuyên mục: Góc ảnh - 18/05/2018


Thư viện điện tử DNC

Hình: Toàn cảnh lớp tập huấn (Nguồn ảnh: Vilasal)


Thư viện điện tử DNC

Hình: Hoạt động minh họa bài học (Nguồn ảnh: Vilasal)


Thư viện điện tử DNC

Hình: Hoạt động minh họa bài học (Nguồn ảnh: Vilasal)

Thư viện điện tử DNC

Hình: Nhận diện bản thân và bạn đọc (Nguồn ảnh: Hồng Mai)

Thư viện điện tử DNC

Hình: Nhận diện bản thân và bạn đọc (Nguồn ảnh: Hồng Mai)

COPYRIGHT © 2017 THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ ĐẠI HỌC NAM CẦN THƠ. ALL RIGHTS RESERVED.