Các Thành Viên CLB Bạn Đọc Và Công Việc Tham Gia Hỗ Trợ Thư Viện

Chuyên mục: Góc ảnh - 12/08/2020

Các thành viên CLB BẠN ĐỌC và công việc THAM GIA HỖ TRỢ THƯ VIỆN

Cán bộ Thư viện hướng dẫn các thành viên trong CLB Bạn đọc những điểm cơ bản trong nghiệp vụ thư viện để có thể tham gia hỗ trợ công tác xử lý tài liệu mới khi thư viện cần.

COPYRIGHT © 2017 THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ ĐẠI HỌC NAM CẦN THƠ. ALL RIGHTS RESERVED.