Các Dân Tộc Ở Đông Nam Á

Chuyên mục: GIỚI THIỆU SÁCH - 28/10/2020

CÁC DÂN TỘC Ở ĐÔNG NAM Á

Đã từ bao đời, Đông Nam Á vẫn luôn được đánh là một trong những nơi có nền văn hóa mang đậm bản sắc truyền thống, vừa đa dạng, phong phú, vừa mới lạ và độc đáo. Mỗi một quốc gia với những nét văn hóa đặc trưng, ấn tượng đã tạo nên một bức tranh muôn màu sắc, rực rỡ và sống động cho văn hóa Đông Nam Á. “Các dân tộc ở Đông Nam Á” đã cung cấp các quan niệm khác nhau về khu vực, về bức tranh tổng quan các tộc người; các nhóm ngôn ngữ và sự phân bố tộc người ở hai cấp độ: trên toàn khu vực và trong phạm vi của từng nước cụ thể; nhận diện các đặc trưng văn hóa đã làm nên bản sắc khu vực trong quá khứ như là những tiền đề góp phần tái lập bản sắc của một thực thể Đông Nam Á trong bối cảnh đương đại.

COPYRIGHT © 2017 THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ ĐẠI HỌC NAM CẦN THƠ. ALL RIGHTS RESERVED.