Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.nctu.edu.vn:8080/digital/handle/123456789/98
Title: Bài giảng chuẩn đoán kỹ thuật và bảo dưỡng sửa chữa ô tô
Authors: Bộ môn Công nghệ Kỹ thuật Ô tô
Keywords: Kỹ thuật ô tô
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại học Nam Cần Thơ
URI: http://thuvien.nctu.edu.vn:8080/digital/handle/123456789/98
Appears in Collections:Khoa Cơ khí - Động lực

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BIA_CHAN DOAN KY THUAT VA BAO DUONG - SUA CHUA O TO_merged.PDF3.69 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.