Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.nctu.edu.vn:8080/digital/handle/123456789/979
Title: Nghiên cứu về sự hình thành và phát triển điện toán biên (Edge Computing) trong 10 năm trở lại đây
Other Titles: Tạp chí Khoa học Kinh tế & Phát triển
Authors: Trần, Thị Thùy
Phạm, Đình Quốc
Đặng, Thanh Khang
Keywords: Khoa học - Công nghệ
Issue Date: 2021
Publisher: Trường Đại học Nam Cần Thơ
Abstract: Điện toán đám mây đã tạo ra một sự thay đổi căn bản trong việc mở rộng phạm vi sử dụng ứng dụng và đã nổi lên như một phương pháp phi thực tế để cung cấp chi phí thấp và các dịch vụ máy tính có khả năng mở rộng cao cho người dùng. Cơ sở hạ tầng đám mây hiện tại là một thành phần của mạng lưới trung tâm dữ liệu quy mô lớn trải rộng toàn cầu. Các trung tâm dữ liệu này được cài đặt cẩn thận ở các vị trí biệt lập và được quản lý chặt chẽ bởi các nhà cung cấp đám mây để đảm bảo hiệu suất đáng tin cậy cho người dùng của nó. Trong những năm gần đây, các ứng dụng mới, chẳng hạn như Internet-of-Things, thực tế tăng cường, phương tiện tự hành, v.v..., đã phổ biến Internet. Đa số các ứng dụng như vậy được coi là quan trọng về thời gian và thực thi các yêu cầu về độ trễ tính toán nghiêm ngặt để có hiệu suất có thể chấp nhận được. Các kỹ thuật giảm tải đám mây truyền thống không hiệu quả để xử lý các ứng dụng như vậy do kết hợp thêm độ trễ mạng đã gặp phải trong khi tải dữ liệu tiên quyết lên các trung tâm dữ liệu ở xa. Hơn nữa, như các phép tính liên quan đến các ứng dụng như vậy thường dựa vào dữ liệu cảm biến từ nhiều nguồn, tải dữ liệu đồng thời lên đám mây cũng dẫn đến tình trạng nghẽn mạng đáng kể. Điện toán biên (Edge Computing) đã ra đời để khắc phục được tình trạng nêu trên. Bài viết dưới đây sẽ phân tích thông tin chi tiết về điện toán biên.
URI: http://thuvien.nctu.edu.vn:8080/digital/handle/123456789/979
Appears in Collections:Tạp chí khoa học & kinh tế phát triển - Số 12Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.