Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.nctu.edu.vn:8080/digital/handle/123456789/978
Title: Nghiên cứu về sự phát triển của tấn công DDoS trong 10 năm trở lại đây
Other Titles: Tạp chí Khoa học Kinh tế & Phát triển
Authors: Ngô, Hồ Anh Khôi
Phạm, Đình Quốc
Nguyễn, Hoàng Đạt
Keywords: Khoa học - Công nghệ
Issue Date: 2021
Publisher: Trường Đại học Nam Cần Thơ
Abstract: Ngày nay với sự phát triển của mạng internet mọi người được kết nối với nhau dễ dàng hơn. Công việc cũng như nhiều hoạt động mua bán, trao đổi thông tin, giao dịch đa số đều thực hiện trên mạng internet. Vì vậy nên các cuộc tấn công mạng ngày càng phổ biến và các kiểu tấn công cũng đa dạng nguy hiểm gây thiệt hại lớn qua mạng. Một trong những cuộc tấn cống trực tuyến có mức độ gây thiệt hại lớn là cuộc tấn công từ chối dịch vụ phân tán (DDoS - viết tắt của Distributed Denial of Service). DDoS là một cuộc tấn công phổ biến và có mức độ gây hậu quả nặng nề nhất cho các tổ chức cá nhân. Ngoài ra, cuộc tấn công còn xảy ra liên tiếp và nhanh chóng làm cho hệ thống máy tính không thể xử lý kịp các tác vụ, phản hồi và dẫn đến quá tải và treo hệ thống. Bài báo sẽ tìm hiểu các kiểu tấn công của loại tấn công từ chối dịch vụ phân tán và cách thức phòng chống giảm thiểu thiệt hại do tấn công DDoS gây nên. Qua đó, tìm hiểu thêm được các cuộc tấn công từ chối dịch vụ phân tán từ cuộc tấn công đầu tiên cho đến nay, để thấy rõ sự phát triển nhanh chóng của tấn công DDoS và thiệt của nó qua từng cuộc tấn công vòng 10 năm qua.
URI: http://thuvien.nctu.edu.vn:8080/digital/handle/123456789/978
Appears in Collections:Tạp chí khoa học & kinh tế phát triển - Số 12

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nghien cuu ve su phat trien cua tan cong DDoS trong 10 nam tro lai day.pdf645.37 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.