Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.nctu.edu.vn:8080/digital/handle/123456789/976
Title: Sự phát triển của các ngôn ngữ lập trình trong 20 năm trở lại đây
Other Titles: Tạp chí Khoa học Kinh tế & Phát triển
Authors: Kiều, Tiến Bình
Chung, Vinh Hiển
Keywords: Khoa học - Công nghệ
Issue Date: 2021
Publisher: Trường Đại học Nam Cần Thơ
Abstract: Sự phát triển nhanh chóng của Internet vào giữa những năm 1990 là một động lực lớn cho thế giới ngôn ngữ lập trình tiếp tục phát triển trong cả ngành công nghiệp và nghiên cứu, khi các hệ thống và ứng dụng thay đổi. Ngày nay có rất nhiều ngôn ngữ lập trình với các ngôn ngữ, cú pháp và tính năng khác nhau. Các nhà phát triển hiện có thể sử dụng một ngôn ngữ dựa trên sở thích của khách hàng hoặc của riêng họ. Bài viết sau sẽ đi sâu vào lịch sử, sự phát triển và thịnh hành của các ngôn ngữ lập trình trong 20 năm qua. Ngoài việc phác thảo lịch sử của các ngôn ngữ, bài viết còn cung cấp thông tin về đặc trưng và ưu điểm của từng ngôn ngữ.
URI: http://thuvien.nctu.edu.vn:8080/digital/handle/123456789/976
Appears in Collections:Tạp chí khoa học & kinh tế phát triển - Số 12

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Su phat trien cua cac ngon ngu lap trinh trong 20 nam tro lai day.pdf867.7 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.