Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.nctu.edu.vn:8080/digital/handle/123456789/928
Title: Xoắn đỉnh (TdP) do ivabradine gây ra ở bệnh nhân sử dụng đồng thời metoprolol và thuốc lợi tiểu liều cao
Other Titles: Tạp chí Khoa học Kinh tế & Phát triển
Authors: Tran, Phillip
Bui, Quoc
Germano, Nicholas
Koranne, Ketan
Keywords: Khoa học - Công nghệ
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại học Nam Cần Thơ
Abstract: Ivabradine, được chứng minh trong thử nghiệm SHIFT, làm giảm tỷ lệ nhập viện và giảm tỷ lệ tử vong liên quan đến nhịp tim nhanh xoang trong Suy tim giảm phân suất tống máu (HFrEF) 4. Ivabradine đã được chấp thuận sử dụng kết hợp với các thuốc điều trị suy tim khác, bao gồm cả thuốc chẹn beta. Chúng tôi trình bày một trường hợp bệnh nhân suy tim giảm phân suất tống máu có QTc bình thường với liều tối đa metoprolol, dẫn đến kéo dài QTc và xoắn đỉnh, với sự điều chỉnh của QTc trong vòng 24 giờ sau khi ngưng Ivabradine.
URI: http://thuvien.nctu.edu.vn:8080/digital/handle/123456789/928
Appears in Collections:Tạp chí khoa học & kinh tế phát triển - Số 08Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.