Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.nctu.edu.vn:8080/digital/handle/123456789/925
Title: Bảo hiểm nông nghiệp: Kinh nghiệm áp dụng ở các nước và khả năng áp dụng ở Việt Nam
Other Titles: Tạp chí Khoa học & Kinh tế Phát triển
Authors: Nguyễn, Văn Tạc
Keywords: Kinh tế - Xã hội
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại học Nam Cần Thơ
Abstract: Sản xuất nông nghiệp chịu ảnh hưởng rất lớn vào điều kiện thiên nhiên, thường xuyên phải đối mặt với nhiều rủi ro do thời tiết, khí hậu và bệnh dịch gây ra. Với vị trí của ngành nông nghiệp và tầm quan trọng của cây lúa trong nền kinh tế, Việt Nam có thể được coi là một thị trường tiềm năng cho bảo hisểm nông nghiệp. Bảo hiểm cây lúa nói riêng, bảo hiểm nông nghiệp nói chung là cần thiết và là công cụ hữu hiệu giúp cho người dân giảm bớt tổn thất trong sản xuất, nhưng hiện nay công cụ này chưa thể phổ biến và phát triển. Để có cái nhìn tổng quan hơn về bảo hiểm nông nghiệp, bài viết nhằm tổng hợp các cơ sở lý luận và những nghiên cứu thực nghiệm liên quan, từ đó có những kết luận về dịch vụ này.
URI: http://thuvien.nctu.edu.vn:8080/digital/handle/123456789/925
Appears in Collections:Tạp chí khoa học & kinh tế phát triển - Số 03

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bao hiem nong nghiep Kinh nghiem ap dung o cac nuoc va kha nang ap dung o Viet Nam.pdf1.01 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.