Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.nctu.edu.vn:8080/digital/handle/123456789/869
Title: Phân tích các yếu tố ảnh hưởng hiệu quả quy mô của nông hộ nuôi cá tra ở thành phố Cần Thơ
Other Titles: Tạp chí Khoa học & Kinh tế Phát triển
Authors: Nguyễn, Văn Tạc
Keywords: Kinh tế - Xã hội
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại học Nam Cần Thơ
Abstract: Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là xác định các yếu tố ảnh hưởng hiệu quả quy mô của nông hộ nuôi cá tra ở TP. Cần Thơ và đề xuất một số giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả quy mô. Nghiên cứu sử dụng mô hình phân tích bao số liệu DEA (Data Envelopment Approach) để đo lường hiệu quả quy mô và hồi qui Tobit để xác định và phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả quy mô.
URI: http://thuvien.nctu.edu.vn:8080/digital/handle/123456789/869
Appears in Collections:Tạp chí khoa học & kinh tế phát triển - Số 02

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Phan tich cac yeu to anh huong hieu qua quy mo cua nong ho nuoi ca o thanh pho Can Tho.pdf5.72 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.