Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.nctu.edu.vn:8080/digital/handle/123456789/865
Title: Đánh giá điều kiện và tình hình phát triển loại hình du lịch homestay tại thành phố Cần Thơ
Other Titles: Tạp chí Khoa học & Kinh tế Phát triển
Authors: Dương, Thanh Xuân
Lê, Văn Hiệu
Tân, Phan Gia Bảo
Keywords: Kinh tế - Xã hội
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại học Nam Cần Thơ
Abstract: Homestay hiện đang là loại hình du lịch đang phát triển mạnh tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch tại Cần Thơ và cũng đang là một xu thế phát triển đang ngày càng được sự quan tăm của mọi lứa tuôi, bởi vì đây là một loại hình du lịch có trách nhiệm, hỗ trợ cho các mục tiêu bảo tồn môi trường tự nhiên, các giá trị văn hóa bản địa, phát triển cộng đồng, đồng thời đem lại những lợi ích kinh tế góp phần tích cực vào sự phát triển du lịch nói riêng và phát triển kinh tế xã hội nói chung. Nhưng hiện nay, loại hình du lịch homestay tại cần Thơ vẫn chưa phát huy hết tiềm năng vốn có của nó.
URI: http://thuvien.nctu.edu.vn:8080/digital/handle/123456789/865
Appears in Collections:Tạp chí khoa học & kinh tế phát triển - Số 02Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.