Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.nctu.edu.vn:8080/digital/handle/123456789/848
Title: Các nhân tố ảnh hưởng đến ý định tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện của người dân trên địa bàn huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng
Other Titles: Luận văn tốt nghiệp thạc sĩ chuyên ngành Quản trị Kinh doanh
Authors: Ngô, Anh Tín (HDKH)
Trương, Thị Thúy An
Issue Date: 2022
Publisher: Trường Đại học Nam Cần Thơ
URI: http://thuvien.nctu.edu.vn:8080/digital/handle/123456789/848
Appears in Collections:Quản Trị Kinh DoanhItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.