Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.nctu.edu.vn:8080/digital/handle/123456789/847
Title: Các nhân tố ảnh hưởng đến ý định tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình tại huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng
Other Titles: Luận văn tốt nghiệp thạc sĩ chuyên ngành Quản trị Kinh doanh
Authors: Ngô, Anh Tín (HDKH)
Trần, Thị Cẩm Y
Keywords: Quản Trị Kinh Doanh
Issue Date: 2022
Publisher: Trường Đại học Nam Cần Thơ
URI: http://thuvien.nctu.edu.vn:8080/digital/handle/123456789/847
Appears in Collections:Quản Trị Kinh DoanhItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.