Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvien.nctu.edu.vn:8080/digital/handle/123456789/838
Nhan đề: Những yếu tố ảnh hưởng đến động lực học tập của sinh viên trường Đại học Nam Cần Thơ
Tác giả: Nguyễn, Tri Khiêm (HDKH)
Nguyễn, Thị Thanh Trúc
Từ khoá: Quản Trị Kinh Doanh
Năm xuất bản: 2022
Nhà xuất bản: Trường Đại học Nam Cần Thơ
Định danh: http://thuvien.nctu.edu.vn:8080/digital/handle/123456789/838
Bộ sưu tập: Quản Trị Kinh Doanh

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
Tom tat - Nhung yeu to anh huong den dong luc hoc tap cua sinh vien truong dai hoc Nam Can Tho.pdf363.92 kBAdobe PDFXem trực tuyến


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.