Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.nctu.edu.vn:8080/digital/handle/123456789/827
Title: Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong việc giải quyết một bộ dữ liệu phân lớp (máy học tăng tiến giải quyết bài toán chẩn đoán Gạo)
Other Titles: Khóa luận tốt nghiệp ngành Công nghệ Thông tin
Authors: Ngô, Hồ Anh Khôi (CBHD)
Vũ, Hoàng Khang
Keywords: Công nghệ thông tin
Issue Date: 2022
Publisher: Trường Đại học Nam Cần Thơ
URI: http://thuvien.nctu.edu.vn:8080/digital/handle/123456789/827
Appears in Collections:Công nghệ Thông tin

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ung dung tri tue nhan tao trong viec giai quyet mot bo du lieu phan lop.pdf274.11 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.