Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.nctu.edu.vn:8080/digital/handle/123456789/810
Title: Phần mềm quản lý cửa hàng máy tính Vecha
Other Titles: Báo cáo thực tập ngành Công nghệ Thông tin
Authors: Trương, Hùng Chen
Lý, Duy Khánh
Keywords: Công nghệ thông tin
Issue Date: 2022
Publisher: Trường Đại học Nam Cần Thơ
URI: http://thuvien.nctu.edu.vn:8080/digital/handle/123456789/810
Appears in Collections:Công nghệ Thông tin

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Phan mem quan ly cua hang may tinh Vecha.pdf314.22 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.