Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.nctu.edu.vn:8080/digital/handle/123456789/755
Title: Chiến lược thu hút khách du lịch nội địa của công ty Vietravel – chi nhánh Cần Thơ hậu Covid-19
Other Titles: Báo cáo thực tập ngành quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
Authors: Cao, Thị Sen
Lê, Tú Quyên
Keywords: Quản trị du lịch
Issue Date: 2022
Publisher: Trường Đại học Nam Cần Thơ
URI: http://thuvien.nctu.edu.vn:8080/digital/handle/123456789/755
Appears in Collections:Quản trị Dịch vụ Du lịch & Lữ hànhItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.