Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.nctu.edu.vn:8080/digital/handle/123456789/727
Title: Nâng cao chất lượng phục vụ nhà hàng tại khách sạn Ninh Kiều Riverside Cần Thơ
Other Titles: Báo cáo thực tập ngành quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
Authors: Lê, Nhựt Pil
Thái, Thanh Đô
Keywords: Quản trị du lịch
Issue Date: 2022
Publisher: Trường Đại học Nam Cần Thơ
URI: http://thuvien.nctu.edu.vn:8080/digital/handle/123456789/727
Appears in Collections:Quản trị Dịch vụ Du lịch & Lữ hành

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nang cao chat luong phuc vu nha hang tai khach san Ninh Kieu Riverside Can Tho.pdf448 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.