Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.nctu.edu.vn:8080/digital/handle/123456789/706
Title: Giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh lữ hành tại Công ty cổ phần thương mại dịch vụ - vận tải và du lịch Đại Việt
Other Titles: Báo cáo thực tập ngành quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
Authors: Ngô, Hồng Quân
Thiều, Thị Kim Xuân
Keywords: Quản trị du lịch
Issue Date: 2022
Publisher: Trường Đại học Nam Cần Thơ
URI: http://thuvien.nctu.edu.vn:8080/digital/handle/123456789/706
Appears in Collections:Quản trị Dịch vụ Du lịch & Lữ hànhItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.