Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.nctu.edu.vn:8080/digital/handle/123456789/704
Title: Giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của Công ty du lịch và tiếp thị giao thông vận tải Việt Nam Vietravel - Chi nhánh Cần Thơ
Other Titles: Báo cáo thực tập ngành quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
Authors: Cao, Thị Sen
Hồ, Thị Tường Vy
Keywords: Quản trị du lịch
Issue Date: 2022
Publisher: Trường Đại học Nam Cần Thơ
URI: http://thuvien.nctu.edu.vn:8080/digital/handle/123456789/704
Appears in Collections:Quản trị Dịch vụ Du lịch & Lữ hànhItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.