Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.nctu.edu.vn:8080/digital/handle/123456789/674
Title: Hiện trạng và giải pháp nâng cao chất lượng phục vụ của bộ phận lễ tân tại Khách sạn Vạn Phát Riverside
Authors: Lê, Khánh An
Thái, Khả Nhi
Keywords: Quản trị du lịch
Issue Date: 2022
Publisher: Trường Đại học Nam Cần Thơ
URI: http://thuvien.nctu.edu.vn:8080/digital/handle/123456789/674
Appears in Collections:Quản trị Dịch vụ Du lịch & Lữ hànhItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.