Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.nctu.edu.vn:8080/digital/handle/123456789/643
Title: Giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại nhà hàng Ninh Kiều Riverside
Other Titles: Báo cáo thực tập ngành quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
Authors: Ngô, Thanh Phương
La, Thị Mỹ Dung
Keywords: Quản trị du lịch
Issue Date: 2022
Publisher: Trường Đại học Nam Cần Thơ
URI: http://thuvien.nctu.edu.vn:8080/digital/handle/123456789/643
Appears in Collections:Quản trị Dịch vụ Du lịch & Lữ hành

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Giai phap nang cao chat luong nguon nhan luc tai nha hang Ninh Kieu Riverside.pdf199.98 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.