Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.nctu.edu.vn:8080/digital/handle/123456789/620
Title: Ảnh hưởng của sự căng thẳng công việc đến hiệu suất làm việc của nhân viên tại công ty Điện lực thành phố Cần Thơ
Other Titles: Luận văn tốt nghiệp thạc sĩ chuyên ngành Quản trị kinh doanh
Authors: Nguyễn, Quốc Nghi (HDKH)
Châu, Minh Trung
Keywords: Quản trị kinh doanh
Issue Date: 2022
Publisher: Trường Đại học Nam Cần Thơ
URI: http://thuvien.nctu.edu.vn:8080/digital/handle/123456789/620
Appears in Collections:Quản Trị Kinh DoanhItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.