Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.nctu.edu.vn:8080/digital/handle/123456789/596
Title: Thực tiễn áp dụng pháp luật về xử lý tài sản thuế chấp là nhà ở, công trình xây dựng hình thành trong tương lai trong giải quyết tranh chấp tại tòa án trên địa bàn thành phố Cần Thơ
Other Titles: Luận văn tốt nghiệp thạc sĩ chuyên ngành Luật kinh tế
Authors: Trần, Lê Đăng Phương (HDKH)
Nguyễn, Quyến
Keywords: Luật kinh tế
Issue Date: 2022
Publisher: Trường Đại học Nam Cần Thơ
URI: http://thuvien.nctu.edu.vn:8080/digital/handle/123456789/596
Appears in Collections:Luật Kinh TếItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.