Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.nctu.edu.vn:8080/digital/handle/123456789/585
Title: Pháp luật về thu hồi nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội của người lao động trong doanh nghiệp có vốn ngoài nhà nước - thực trạng và giải pháp hoàn thiện pháp luật tại tỉnh Sóc Trăng
Other Titles: Luận văn tốt nghiệp thạc sĩ chuyên ngành Luật kinh tế
Authors: Lê, Văn Long (HDKH)
Nguyễn, Vũ Trường
Keywords: Luật kinh tế
Issue Date: 2022
Publisher: Trường Đại học Nam Cần Thơ
URI: http://thuvien.nctu.edu.vn:8080/digital/handle/123456789/585
Appears in Collections:Luật Kinh TếItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.