Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.nctu.edu.vn:8080/digital/handle/123456789/579
Title: Tính giá trị của công cụ FINDRISC trong phát hiện bệnh đái tháo đường type 2 trên người trưởng thành tại huyện Phong Điền thành phố Cần Thơ năm 2021
Other Titles: Đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở
Authors: Lê, Nguyễn Trí Nhân
Phạm, Hùng Lực
Võ, Duy Nhàn
Keywords: Nghiên cứu khoa học
Issue Date: 2022
Publisher: Trường Đại học Nam Cần Thơ
URI: http://thuvien.nctu.edu.vn:8080/digital/handle/123456789/579
Appears in Collections:NCKH Cấp Cơ SởItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.