Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.nctu.edu.vn:8080/digital/handle/123456789/567
Title: Thực trạng và giải pháp nhầm nâng cao chất lượng phục vụ tại nhà hàng Mekong Breeze của khách sạn Vinpearl Cần Thơ
Other Titles: Báo cáo thực tập ngành quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
Authors: Ngô, Thanh Phương
Ngô, Thị Kim Soan
Keywords: Quản trị du lịch
Issue Date: May-2021
Publisher: Trường Đại học Nam Cần Thơ
URI: http://thuvien.nctu.edu.vn:8080/digital/handle/123456789/567
Appears in Collections:Quản trị Dịch vụ Du lịch & Lữ hànhItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.