Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvien.nctu.edu.vn:8080/digital/handle/123456789/546
Nhan đề: Xây dựng quy trình GMP cho sản phẩm hủ tiếu bột lọc tại cơ sở Sáu Hoài
Nhan đề khác: Báo cáo thực tập tốt nghiệp ngành Công nghệ Thực phẩm
Tác giả: Nguyễn, Ngọc Quỳnh Như
Trần, Lê Ngọc Hạnh
Từ khoá: Công nghệ thực phẩm
Năm xuất bản: 2021
Nhà xuất bản: Trường Đại học Nam Cần Thơ
Định danh: http://thuvien.nctu.edu.vn:8080/digital/handle/123456789/546
Bộ sưu tập: Công nghệ Thực phẩm

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
Xay dung quy trinh GMP cho san pham hu tieu bot loc tai co so Sau Hoai.pdf434.6 kBAdobe PDFXem trực tuyến


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.