Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.nctu.edu.vn:8080/digital/handle/123456789/544
Title: Khảo sát quy trình sản xuất và phân tích mối nguy & xác định điểm kiểm soát tới hạn (CCP) cho sản phẩm tôm sú đông IQF tại công ty cổ phần Stapimex Sóc Trăng
Other Titles: Báo cáo thực tập tốt nghiệp ngành Công nghệ Thực phẩm
Authors: Mai, Cát Duyên
Lâm, Bé Hiệu
Keywords: Công nghệ thực phẩm
Issue Date: 2021
Publisher: Trường Đại học Nam Cần Thơ
URI: http://thuvien.nctu.edu.vn:8080/digital/handle/123456789/544
Appears in Collections:Công nghệ Thực phẩmItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.