Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.nctu.edu.vn:8080/digital/handle/123456789/542
Title: Phân tích mối nguy, xác định điểm CCP và các biện pháp khắc phục phòng ngừa cho sản phẩm gạo sản xuất tại doanh nghiệp tư nhân Tấn Phát
Other Titles: Báo cáo thực tập tốt nghiệp ngành Công nghệ Thực phẩm
Authors: Nguyễn, Ngọc Quỳnh Như
Trần, Thị Thúy Hằng
Keywords: Công nghệ thực phẩm
Issue Date: 2021
Publisher: Trường Đại học Nam Cần Thơ
URI: http://thuvien.nctu.edu.vn:8080/digital/handle/123456789/542
Appears in Collections:Công nghệ Thực phẩmItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.